Гостин од Словенијa - Експерт за воена историја
Late Night Show 25.04.2008