Вакцините зло на цовеството, лековите не се за леценје туку за завиност.
Late Night Show 04.04.2008