Oпеаната Троја не се наоѓала во Мала Азија?!
Late Night Show 29.02.2008