Мирка Велинова, Фокус

Со Јорго Ќука (Охис) во истражен затвор и атак врз династијата Давитковски (Скопски пазари), актуелната власт се повеќе се доближува до врвот на организираниот криминал во Македонија. Во канцелариите на “дебелиот банкар“ и “умислениот председател“ нервозата расте. Досега, најмалку три особи “пропеале“ и дале документирани матерјали што водат до врвот на пирамидата своевремно создадена од СДСМ. Како поткрепа на ова, препорачувам да го прочитате текстот на Мирка Велиновска во бројот 640 на неделникот Фокус.